Phân loại Chính sách
Chính sách tích điểm - Không áp dụng đối với các mặt hàng đã khuyến mãi, giảm giá trên hóa đơn.
- Chính sách tính điểm được áp dụng theo từng năm.
Nhóm sản phẩm 1: Các mặt hàng thời trang - phụ kiện nhập từ Âu, Mỹ - Với mỗi 500.000đ giá trị mua hàng (tính tổng trên nhiều đơn hàng), khách hàng tích luỹ được 01 điểm.
- 01 điểm tương đương 25.000đ.
- Điểm thưởng của khách hàng được tính theo năm dương lịch kể từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.
Nhóm sản phẩm 2: Các mặt hàng còn lại - Với mỗi 1.000.000đ giá trị mua hàng (tính tổng trên nhiều đơn hàng), khách hàng tích luỹ được 01 điểm.
- 01 điểm tương đương 25.000đ.
- Điểm thưởng của khách hàng được tính theo năm dương lịch kể từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.
Trả thưởng - Kết thúc năm VNNshop sẽ tổng kết và thông báo số điểm tích lũy, hình thức đổi thưởng và thời gian đổi thưởng tới khách hàng.